HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 20 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 70
Knapper og højttalere
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde computeren.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstanden.
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstanden.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
Skriv
strøm
i søgefeltet på proceslinjen og vælg derefter
Indstillinger for tænd/sluk og slumre
.
eller –
Højreklik på
Start
-knappen og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
(2)
Højttaler
Udsender lyd.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample