HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 19 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 70
Lysdioder
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle taster til at skifte
til store bogstaver.
(2)
Lysdiode for lydløs
Gul: Computerens lyd er slået fra.
Slukket: Computerens lyd er slået til.
Foroven
11
Sample