HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 18 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 70
Foroven
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
(1)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK:
Se
Brug af bevægelser på TouchPad og
berøringsskærm
på side
26
for at få flere oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
10
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample