HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 17 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 70
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLANs).
(2)
Interne mikrofoner
Optager lyd.
(3)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webkamera er i brug.
(4)
Webkamera
Optager video og tager billeder. Visse produkter giver dig mulighed
for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
Sådan bruger du et webkamera (integreret kamera):
Skriv
kamera
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Kamera
.
(5)
Indbygget skærmknap
Slår skærmen fra og starter slumretilstand, hvis skærmen lukkes,
mens computeren er tændt.
BEMÆRK:
Den indbyggede skærmknap er ikke synlig udvendigt på
computeren.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø
, der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Denne computer
, vælg fanen
Specifikationer
, og vælg derefter
Brugervejledninger
.
Skærm
9
Sample