HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 16 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 70
Komponent
Beskrivelse
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
(6)
Lydstyrkeknap
Styrer højttalerlyden på tabletten.
Tryk på kanten med
+
på knappen for at øge lydstyrken.
Tryk på kanten med
-
på knappen for at mindske
lydstyrken.
(7)
Lysdiode for harddisk
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
8
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample