HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 15 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 70
Venstre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
Skriv
strøm
i søgefeltet på proceslinjen og vælg derefter
Indstillinger for tænd/sluk og slumre
.
eller –
Højreklik på
Start
-knappen og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
(2)
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK:
Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(3)
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle interne komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at
nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det
er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under
drift.
(4)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(5)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at
lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt
mod computeren.
Venstre side
7
Sample