HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 11 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 70
Ressource
Indholdsfortegnelse
Gå til
go/orderdocuments
.
Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra
go/orderdocuments
. For
produkter, der er købt i det asiatiske stillehavsområde, kan du skrive til HP på Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post
Office, Singapore 911507. Inkluder produktnavnet, dit navn, telefonnummer og postadresse.
Flere HP-ressourcer
3
Sample