HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 7 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 70
Sisukord
1
Õigesti käivitamine
.......................................................................................................................................
1
Parimad kasutusviisid
............................................................................................................................................
1
Veel HP ressursse
..................................................................................................................................................
2
2
Arvuti tundmaõppimine
.................................................................................................................................
4
Riistvara tuvastamine
............................................................................................................................................
4
Tarkvara tuvastamine
............................................................................................................................................
4
Parempoolne külg
..................................................................................................................................................
5
Vasak külg
..............................................................................................................................................................
6
Ekraan
....................................................................................................................................................................
8
Klaviatuuriala
.......................................................................................................................................................
10
Puuteplaat
.........................................................................................................................................
10
Märgutuled
........................................................................................................................................
11
Kõlarid
...............................................................................................................................................
12
Eriklahvid
...........................................................................................................................................
13
Toiminguklahvid
................................................................................................................................
13
Põhi
......................................................................................................................................................................
15
Märgised
..............................................................................................................................................................
16
3
Ühenduse loomine võrguga
..........................................................................................................................
18
Ühenduse loomine traadita võrguga
...................................................................................................................
18
Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine
..............................................................................
18
Lennukirežiimi klahv
.......................................................................................................
18
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
............................................................................
18
Ühenduse loomine WLAN-iga
...........................................................................................................
19
HP Mobile Broadbandi (Mobiilne lairibaühendus) kasutamine (ainult teatud toodetel)
.................
20
GPS-i kasutamine (ainult teatud toodetel)
.......................................................................................
20
Bluetooth-seadmete (ainult teatud toodetel) kasutamine
..............................................................
20
Bluetooth-seadmete ühendamine
.................................................................................
21
Traadiga võrguga (LAN) ühendumine (ainult teatud toodetel)
...........................................................................
21
Ühendamine mobiilseadmega (ainult teatud mudelitel)
....................................................................................
22
4
Meelelahutusfunktsioonide nautimine
..........................................................................................................
23
Kaamera kasutamine
...........................................................................................................................................
23
Heli kasutamine
...................................................................................................................................................
23
Kõlarite ühendamine
.........................................................................................................................
23
vii
Sample