HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 69 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 70
L
laetuse kriitiline tase
34
laetuse madal tase
34
LAN-võrguga ühenduse loomine
21
lennukirežiimi klahv
18
lennurežiim
18
lennurežiimi klahv
14
M
MEID-number
20
minimeeritud kujutis, loomine
51
minimeeritud kujutise taaste
52
Miracast
26
mitte-eemaldatav aku
35
mittereageeriv süsteem
32
mobiilne lairibaühendus
aktiveerimine
20
IMEI number
20
MEID-number
20
mälukaardilugeja, tuvastamine
5
mälukaart, tuvastamine
5
märgised
Bluetooth
17
hooldus
16
seerianumber
16
traadita ühenduse seadmete
VHUWLƬWVHHULPLQH
17
vastavus
17
WLAN
17
märgutuled
draiv
7
helivaigistus
11
suurtähelukk
11
toide
6
Vahelduvvooluadapter ja aku
märgutuli
5
N
nelja sõrmega koputus,
puuteplaadižest
29
normatiivteave
traadita ühenduse seadmete
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLVHG
17
vastavusmärgis
17
nupud
puuteplaadi parem nupp
10
puuteplaadi vasak nupp
10
toide
6
O
operatsioonisüsteemi
juhtelemendid
18
P
paigaldamine
valikuline turvakaabel
44
parimad kasutusviisid
1
paroolid
häälestusutiliit Setup Utility
(BIOS)
42
Windows
41
paroolide kasutamine
41
peakomplekt, ühendamine
24
pesad
mälukaardilugeja
5
turvakaabel
6
pistikupesad
heliväljund (kõrvaklapid) /
helisisend (mikrofon)
6
pordid
(pingestatud) laadimistoega USB
3.0 port
5
C-tüüpi USB
5
HDMI
5, 24
Miracast
26
USB 3.x ülikiire
6
programmide ja draiverite
värskendamine
38
puuteekraanižestid
ühe sõrmega libistamine
30
puuteplaadiala, tuvastamine
10
puuteplaadi ja puuteekraani kahe
sõrmega kokkusurumise/
suumimise žest
28
Puuteplaadi ja puuteekraani
koputusžest
27
Puuteplaadi ja puuteekraanižestid
kahe sõrme kokkusurumine ja
laialiliigutamine suuruse
muutmiseks
28
koputamine
27
puuteplaadi kasutamine
27
puuteplaadižestid
kahe sõrmega koputus
28
kahe sõrmega libistamine
28
kolme sõrmega nipsamine
29
nelja sõrmega koputus
29
puuteplaat
kasutamine
27
nupud
10
põhi
17
S
seerianumber, arvuti
16
sisemised mikrofonid, tuvastamine
8, 9
sisendvool
54
suurtäheluku märgutuli,
tuvastamine
11
sõrmejäljed, registreerimine
43
süsteemitaaste
51
süsteemi taastepunkt
loomine
50
süsteemi taastepunkt, loomine
49
T
taasta
suvandid
51
taastamine
HP Recovery Manager
51
HP taastekandja kasutamine
50
kandja
52
kettad
50, 52
käivitamine
52
süsteem
51
toetatud kettad
50
USB-mäluseade
52
taasteandmekandja
loomine
49
taastekandja
HP taastehalduriga loomine
50
taastesektsioon
eemaldamine
53
talveunerežiim
käivitamine
32
käivitatud aku laetuse kriitilise
taseme korral
34
väljumine
32
tarkvara
HP 3D DriveGuard
37
Ketta defragmentor
37
kettapuhastus
37
tarkvara ja teabe varundamine
44
tarkvaravärskendused, installimine
44
Tähestikuline register
59
Sample