HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 68 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 70
Tähestikuline register
Sümbolid/Numbrid
(pingestatud) USB 3.x laadimisport,
tuvastamine
5
A
aku
aku tühjenemine
34
mitte-eemaldatav
35
teabe otsimine
34
tegutsemine aku tühjenemise
korral
35
toite säästmine
34
tühjenemine
34
aku laetus
33
akutoide
33
algse süsteemi taastamine
51
arvutiga reisimine
17, 39
arvuti hooldamine
38
arvuti puhastamine
38
arvuti transportimine
39
arvuti väljalülitamine
32
avalik WLAN-ühendus
19
B
BIOS
Häälestusutiliidi avamine
45
versiooni tuvastamine
45
värskendamine
45
värskenduse allalaadimine
46
Bluetoothi märgis
17
Bluetooth-seade
18, 20
buutimisjärjestus
muutmine
53
D
draivi märgutuli, tuvastamine
7
E
elektrostaatiline lahendus
56
eriklahvid, kasutamine
13
ettevõtte WLAN-ühendus
19
G
GPS
20
H
HDMI, heli
NRQƬJXUHHULPLQH
25
HDMI-port
tuvastamine
5
ühendamine
24
heli
24
helisätete kasutamine
24
helisätted, kasutamine
24
helivaigistuse märgutuli,
tuvastamine
11
heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi
(mikrofon) ühendpesa,
tuvastamine
6
hooldus
HP 3D DriveGuard
37
Ketta defragmentor
37
kettapuhastus
37
programmide ja draiverite
värskendamine
38
hooldussildid, leidmine
16
HP 3D DriveGuard
37
HP Fast Charge
33
HP Mobile Broadband
aktiveerimine
20
IMEI number
20
MEID-number
20
HP Orbit
22
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
kasutamine
47
HP Recovery Manager
buutimisprobleemide
parandamine
53
käivitamine
52
HP ressursid
2
HP taasteandmekandja
loomine
49
HP taastekandja
taastamine
52
HP taastesektsioon
eemaldamine
53
taastamine
52
HP Touchpoint Manager
44
hõlbustusvahendid
57
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS)
paroolid
42
I
IMEI number
20
integreeritud numbriklahvistik,
tuvastamine
13
Interneti-turbe tarkvara,
kasutamine
43
K
kaamera
kasutamine
23
tuvastamine
8, 9
kaamera tuli, tuvastamine
8, 9
kahe sõrmega koputus,
puuteplaadižest
28
kahe sõrmega libistamine,
puuteplaadižest
28
Ketta defragmentori tarkvara
37
kettapuhastustarkvara
37
klahv esc, tuvastamine
13
klahv fn, tuvastamine
13
klahvid
esc
13
fn
13
lennurežiim
14
toiming
13
Windows
13
klaviatuuri ja valikulise hiire
kasutamine
30
klaviatuur ja valikuline hiir
kasutamine
30
kolme sõrmega nipsamine,
puuteplaadižest
29
komponendid
ekraan
8
parempoolne külg
5
põhi
15
vasak külg
6
kõlarid
tuvastamine
12
ühendamine
23
kõrglahutusega seadmed,
ühendamine
24, 26
kõrvaklapid, ühendamine
23
58
Tähestikuline register
Sample