HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 66 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 70
13
Elektrostaatiline lahendus
Elektrostaatiline lahendus tähendab staatilise elektri laengu vabanemist kahe objekti kokkupuutel (nt kui
kõnnite üle vaiba ja puudutate metallist käepidet).
Elektrostaatiline lahendus sõrmedelt või mis tahes esemetelt võib elektroonikakomponente kahjustada.
Arvuti või mõne draivi kahjustamise või teabekao vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
Kui eemaldus- või paigaldusjuhiste järgi tuleb arvuti vooluvõrgust eemaldada, tehke seda, kui olete
seadme korralikult maandanud.
Hoidke komponente elektrostaatiliselt ohututes pakendites, kuni olete valmis neid paigaldama.
Vältige kontaktnõelte, viikude ja elektrisüsteemi komponentide puudutamist. Puudutage
elektroonikakomponente nii vähe kui võimalik.
Kasutage magnetivabasid tööriistu.
Enne komponentide käsitsemist puudutage staatilise elektri laengu lahendamiseks komponendi
värvimata metallpinda.
Kui eemaldate mõne komponendi, asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse.
56
Peatükk 13
Elektrostaatiline lahendus
Sample