HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 63 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 70
Arvuti buutimisjärjestuse muutmine
Kui arvuti taaskäivitamisel ei avane HP Recovery Manager, saate muuta arvuti buutimisjärjestust ehk selliste
seadmete järjekorda BIOS-is, millest arvuti otsib käivitusteavet. Soovi korral saate määrata esimeseks
seadmeks optilise draivi või USB-mälupulka.
Buutimisjärjestuse muutmiseks toimige järgmiselt;
NB!
Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvuti puhul ühendage enne järgmiste toimingutega alustamist
klaviatuur klaviatuuridoki külge.
1.
Sisestage HP taastekandja.
2.
Avage süsteemi
Käivitusmenüü
.
Klaviatuuriga arvutite või tahvelarvutite puhul:
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti või tahvelarvuti, vajutage kiiresti klahvi
esc
, seejärel
vajutage alglaadimissuvandite vaatamiseks klahvi
f9
.
Klaviatuurita tahvelarvutid:
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse vähendamise nuppu all. Valige
f9
.
– või –
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse vähendamise nuppu. Valige
f9
.
3.
Valige optiline draiv või USB-välkmäludraiv, millelt soovite buutida.
4.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
HP taastesektsioonide eemaldamine (ainult teatud toodetel)
HP Recovery Manageri abil saate vaba kettaruumi suurendamiseks HP taastesektsiooni eemaldada.
NB!
Pärast HP taastesektsiooni eemaldamist ei saa kasutada süsteemitaaste funktsiooni ega luua HP-
taastekandjat HP taastesektsiooni põhjal. Seega, enne taastesektsiooni eemaldamist looge HP taastekandja.
Vt
HP taasteandmekandjate loomine (ainult teatud toodetel)
lk
49
.
MÄRKUS.
Taastesektsiooni eemaldamise suvand on saadaval ainult toodetel, mis seda funktsiooni
toetavad.
HP taastesektsiooni eemaldamiseks toimige järgmiselt;
1.
Tippige tegumiriba otsinguväljale
Recovery
(Taaste) ja seejärel valige
HP Recovery Manager
(HP
Taastehaldur).
2.
Valige
Remove Recovery Partition
(Taastesektsiooni eemaldamine) ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Taastamine
53
Sample