HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 62 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 70
NB!
HP Recovery Manager ei varunda automaatselt teie isiklikke andmeid. Enne süsteemi taastamist
varundage kogu isiklik teave, mille soovite säilitada.
Oma loodud HP taastekandja kasutamisel saate valida ühe järgmistest taastevõimalustest;
MÄRKUS.
Taasteprotsessi alustmisel kuvatakse ainult teie arvuti jaoks saadaolevad suvandid.
Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ning
NRQƬJXUHHULE
algselt tehases
installitud programmide sätted.
Tehasesätete taaste – taastab arvuti algoleku, kustutades kõvakettalt kogu teabe ja luues sektsioonid
uuesti. Pärast seda installitakse uuesti operatsioonisüsteem ja tehases algselt installitud tarkvara.
HP taastesektsiooni (ainult teatud toodetel) funktsiooni kaudu saab kasutada ainult süsteemitaaste.
HP taastesektsioonide kasutamine (ainult teatud toodetel)
HP taastesektsioon võimaldab rakendada süsteemitaastet, ilma et peaksite kasutama taastekettaid või USB-
mälupulka. Seda tüüpi taastamist saab kasutada vaid siis, kui kõvaketas on töökorras.
HP Recovery Manageri käivitamiseks HP taastesektsioonist toimige järgmiselt.
NB!
Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvuti puhul ühendage tahvelarvuti klaviatuuri külge enne järgmiste
sammudega alustamist (ainult teatud toodetel).
1.
Tippige tegumiriba otsinguväljale
recovery
(Taaste), valige
HP Recovery Manager
(Taastehaldur) ja
seejärel valige
Windows Recovery Environment
(Windowsi taastekeskkond).
– või –
Klaviatuuriga ühendatud arvutite või tahvelarvutite puhul, kui arvuti käivitub, vajutage klahvi
f11
, või
vajutage ja hoidke
f11
klahvi ajal, kui vajutate toitenuppu.
Klaviatuurita tahvelarvutid:
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse vähendamise nuppu all. Valige
f11
.
– või –
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse vähendamise nuppu. Valige
f11
.
2.
Valige buudisuvandite menüüst
Tõrkeotsing
.
3.
Valige suvand
Recovery Manager
ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
HP taastekandja kasutamine taastamiseks
HP taasteandmekandja(te) abil saate taastada süsteemi algse oleku. Seda meetodit saate kasutada, kui
arvutil pole HP taastesektsiooni või kui kõvaketas ei tööta korralikult.
1.
Võimaluse korral varundage kõik isiklikud failid.
2.
Sisestage HP taastekandja ja taaskäivitage arvuti.
MÄRKUS.
Kui HP Recovery Manager arvuti taaskäivitamisel automaatselt ei avane, tuleb muuta
buutimisjärjestust. Vt
Arvuti buutimisjärjestuse muutmine
lk
53
.
3.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
52
Peatükk 11
Varundus, taastamine ja taaste
Sample