HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 61 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 70
Taastamine
Süsteemi taastamiseks on mitu võimalust. Valige viis, mis teie olukorra ja oskustega kõige paremini sobib.
NB!
Mitte kõik meetodid pole saadaval kõikidel toodetel.
Windows pakub erinevaid võimalusi varundusest taastamiseks, arvuti värskendamiseks ning
tehasesätete taastamiseks. Lisateavet leiate spikrirakendusest.
Vajutage nuppu
Start
, seejärel valige rakendus
Spikker
.
MÄRKUS.
Rakenduse Spikker avamiseks peab teil olema Interneti-ühendus.
Kui teil on tarvis lahendada probleemi eelinstallitud rakenduse või draiveriga, saate kasutada üksiku
rakenduse või draiveri uuesti installimiseks HP Recovery Manageri funktsiooni Taasinstallige draiverid
ja/või rakendused (ainult teatud tooted).
Tippige tegumiriba otsinguväljale
recovery
(Taaste), valige
HP Recovery Manager
(HP
Taastehaldur), valige
Taasinstallige draiverid ja/või rakendused
ja järgige kuvatavaid juhiseid.
Kui soovite taastada Windowsi algsed sektsioonid ja sisu, valige HP taastesektsioonist (ainult teatud
toodetel) süsteemi taastesuvand või kasutage HP taastekandjat. Lisateavet leiate jaotisest
Taastamine
HP Recovery Manageri abil
lk
51
. Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt
HP taasteandmekandjate
loomine (ainult teatud toodetel)
lk
49
.
Teatud toodete puhul, kui soovite taastada arvuti algsed sektsioonid ja sisu, või kui olete asendanud
arvuti kõvaketta, saate kasutada HP taastekandja funktsiooni Tehasesätete taastamine. Lisateavet
leiate jaotisest
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
51
.
Kui soovite kettaruumi suurendamiseks taastesektsiooni eemaldada, siis teatud toodete puhul pakub
HP Recovery Manager taastesektsiooni eemaldamise valikut.
Lisateavet leiate jaotisest
HP taastesektsioonide eemaldamine (ainult teatud toodetel)
lk
53
.
Taastamine HP Recovery Manageri abil
Tarkvara HP Recovery Manager võimaldab taastada arvuti algoleku HP taastekandja abil, mille olete ise
loonud või hankinud HP-lt, või HP taastesektsiooni abil (ainult teatud toodetel). Kui te pole taastekandjat veel
loonud, vt
HP taasteandmekandjate loomine (ainult teatud toodetel)
lk
49
.
Mida peate teadma enne alustamist
Tarkvara HP Recovery Manager taastab ainult tehases installitud tarkvara. Tarkvara, mis polnud
arvutiga kaasas, tuleb kas tootja veebisaidilt alla laadida või tootjalt pärit andmekandjalt uuesti
installida.
NB!
HP Recovery Manageri süsteemitaastefunktsiooni tuleks kasutada arvutiprobleemide korral
viimse abinõuna.
Kui arvuti kõvaketas läheb rikki, tuleb kasutada HP taasteandmekandjat/-kandjaid. Kui te pole
taastekandjat veel loonud, vt
HP taasteandmekandjate loomine (ainult teatud toodetel)
lk
49
.
Tehasesätete taastamise suvandi kasutamiseks tuleb kasutada HP taastekandjat (ainult teatud
toodetel). Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt
HP taasteandmekandjate loomine (ainult teatud
toodetel)
lk
49
.
Kui arvuti ei luba HP taastekandja loomist või kui HP taastekandja ei tööta, saate oma süsteemi
taastekandja hankida toelt. Kontaktteabe leiate HP veebisaidilt. Minge aadressile
support
, valige oma riik või piirkond ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Taastamine
51
Sample