HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 60 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 70
Windowsi tööriistade abil saab luua süsteemi taastepunkte ja varundada isiklikku teavet, vaadake
Windowsi tööriistade kasutamine
lk
50
.
Kui arvuti loendis on Taastesektsioon ja Windowsi ketta sektsioon olemas, saate kasutada rakendust HP
Recovery Manager taastekandja loomiseks, kui olete arvuti edukalt häälestanud. Kõvakettarikke korral
saate HP taastekandja(te) abil süsteemi taastada. Süsteemi taastamisel installitakse uuesti algne
operatsioonisüsteem ja tehases algselt installitud programmid ning seejärel
NRQƬJXUHHULWDNVH
programmide sätted. HP taastekandjat saab kasutada ka süsteemi kohandamiseks või tehasesätete
taastamiseks kõvaketta asendamise korral;
Luua saab ainult ühe komplekti taastekandjaid. Käsitsege neid taastevahendeid hoolikalt ja hoidke
neid kindlas kohas.
HP Recovery Manager kontrollib arvutit ja määrab loodava taastekandja jaoks nõutava mälumahu.
Taasteketaste loomiseks peab arvutil olema optiline draiv DVD-ketta kirjutamise funktsiooniga
ning peate kasutama ainult kvaliteetseid tühje DVD-R, DVD+R, DVD-R DL või DVD+R DL kettaid.
Ärge kasutage korduvsalvestatavaid kettaid, nagu CD±RW, DVD±RW, kahekihiline (DL) DVD±RW ja
BD-RE (korduvkirjutatav Blu-ray-ketas), sest need pole tarkvaraga HP Recovery Manager
ühilduvad. Samas saate kasutada ka kvaliteetset tühja USB-mälupulka.
Kui arvutil pole sisseehitatud DVD-le kirjutamise toega optilist draivi, kuid soovite luua DVD-
taastekandjaid, saate taasteketaste loomiseks kasutada välist optilist draivi (eraldi ostetav). Kui
kasutate välist optilist draivi, tuleb see ühendada arvuti USB-porti, mitte mõne välisseadme (nt
jaotur) USB-porti. Kui te DVD-andmekandjaid luua ei saa, saate taastekettad oma arvuti jaoks
hankida HP-lt. Kontaktteabe leiate HP veebisaidilt. Minge aadressile
support
,
valige oma riik või piirkond ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Enne taastekandja(te) loomise alustamist veenduge, et arvuti on ühendatud
vahelduvvoolutoitega.
Taastekandja(te) loomine võib kesta tund või veelgi kauem. Ärge loomisprotsessi katkestage.
Vajaduse korral saate programmi sulgeda ka enne kõigi DVD-taasteketaste loomise lõpetamist. HP
Recovery Manager kõrvetab parajasti kõrvetatava DVD lõpuni. Järgmine kord, kui rakenduse HP
Recovery Manager avate, palutakse teil jätkata.
HP taastekandja loomiseks toimige järgmiselt:
NB!
Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvuti puhul ühendage enne järgmiste toimingutega alustamist
klaviatuur klaviatuuridoki külge.
1.
Tippige tegumiriba otsinguväljale
Recovery
(Taaste) ja seejärel valige
HP Recovery Manager
(HP
Taastehaldur).
2.
Valige
Taastesektsiooni loomine
ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui teil on kunagi vaja süsteemi taastada, vaadake jaotist
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
51
.
Windowsi tööriistade kasutamine
Windowsi tööriistade abil saate luua taastekandjad, süsteemi taastepunktid ja varukoopiad isiklikust teabest.
MÄRKUS.
Kui mälu on 32 GB või vähem, on Microsofti Süsteemitaaste vaikimisi keelatud.
Lisateabe saamiseks vaadake spikrirakendust.
Vajutage nuppu
Start
, seejärel valige rakendus
Spikker
.
MÄRKUS.
Rakenduse Spikker avamiseks peab teil olema Interneti-ühendus.
50
Peatükk 11
Varundus, taastamine ja taaste
Sample