HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 57 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 70
10
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) kasutamine
HP PC Hardware Diagnostics on ühtne laiendatav püsivara liides (UEFI), mis võimaldab teil arvuti riistvara hea
töökorra kontrollimiseks käivitada diagnostikateste. Operatsioonisüsteemist või muudest
tarkvarakomponentidest tingitud riistvararikete välistamiseks töötab kõnealune vahend
operatsioonisüsteemiväliselt.
Kui HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) tuvastab tõrke, mis nõuab riistvara asendamist, luuakse 24-kohaline
tõrke ID-kood. Selle ID-koodi saab seejärel edastada toele, et aidata kindlaks teha, kuidas lahendada
probleemi.
MÄRKUS.
Diagnostika käivitamiseks konverteeritaval arvutil peab teie arvuti olema sülearvuti režiimil ja
peate kasutama ühendatud klaviatuuri.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) käivitamiseks toimige järgmiselt.
1.
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see ning vajutage kiiresti klahvi
esc
.
2.
Vajutage klahvi
f2
.
BIOS otsib diagnostikatööriistu kolmest kohast alltoodud järjekorras:
a.
ühendatud USB-draiv;
MÄRKUS.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimiseks USB-draivile vt teemat
Utiliidi
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-seadmesse
lk
48
.
b.
kõvaketas;
c.
BIOS.
3.
Diagnostikatööriista käivitumisel valige soovitud diagnostikatesti tüüp ja järgige ekraanil kuvatavaid
suuniseid.
MÄRKUS.
Kui peate diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi
esc
.
47
Sample