HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 53 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 70
Windows Hello (ainult teatud toodetel)
Sõrmejäljelugeri või infrapunakaameraga toodete puhul saate kasutada rakendust Windows Hello, et sisse
logida sõrmega ekraanil tõmmates või kaamerasse vaadates.
Windows Hello seadistamiseks toimige järgmiselt.
1.
Valige nupp
Start
, valige
Sätted
, valige
Kontod
, seejärel valige
Sisselogimisvalikud
.
2.
Järgige jaotises
Windows Hello
ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lisada parool ja PIN-kood. Seejärel
registreerige oma sõrmejälg või näotuvastusteave.
MÄRKUS.
PIN-koodi pikkus pole piiratud, kuid see võib koosneda üksnes numbritest. Tähemärgid ega
erisümbolid pole lubatud.
Interneti-turbe tarkvara kasutamine
Kui kasutate arvutit e-posti lugemiseks või võrku või Internetti pääsemiseks, on see avatud arvutiviirustele,
nuhkvarale ja muudele võrguohtudele. Arvuti kaitseks võib sellesse olla eelinstallitud viirusetõrjet ja
tulemüüri sisaldava Interneti-turbe tarkvara prooviversioon. Hiljuti avastatud viiruste ja muude turvariskide
vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara hoida ajakohasena. Arvuti täieliku kaitse
tagamiseks soovitame turbetarkvara prooviversiooni täiendada või soetada omal valikul mõni muu tarkvara.
Viirusetõrjetarkvara kasutamine
Arvutiviirused võivad halvata programmide, utiliitide või operatsioonisüsteemi töö või põhjustada nende töös
tõrkeid. Viirusetõrjetarkvara suudab tuvastada enamiku viirusi, need hävitada ja enamikul juhtudel ka
parandada nende tekitatud kahju.
Hiljuti avastatud viiruste vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara hoida ajakohasena.
Arvutisse võib olla eelinstallitud viirusetõrjeprogramm. Soovitame kasutada arvuti täielikuks kaitsmiseks
viirusetõrjeprogrammi (mille võite ise valida).
Arvutiviiruste kohta lisateabe saamiseks tippige tegumiriba otsinguväljal
tugi
ja seejärel valige rakendus
HP
Support Assistant
.
– või –
Klõpsake tegumiribal küsimärgi ikoonil.
Tulemüüritarkvara kasutamine
Tulemüürid on mõeldud süsteemile või võrgule volitamata juurde pääsemise takistamiseks. Tulemüür võib
olla nii arvutisse ja/või võrku installitav tarkvara kui ka riist- ja tarkvarast koosnev lahendus.
Valida on kaht tüüpi tulemüüride vahel:
hostipõhine tulemüür – programm, mis kaitseb vaid arvutit, kuhu see on installitud;
võrgupõhine tulemüür – installitakse DSL- või kaabelmodemi ja koduvõrgu vahele, et kaitsta võrgu kõiki
arvuteid.
Kui süsteemi on installitud tulemüür, jälgitakse kõiki süsteemi saadetavaid ja vastuvõetavaid andmeid ning
võrreldakse neid kasutaja määratud turvakriteeriumidega. Andmed, mis neile kriteeriumidele ei vasta,
blokeeritakse.
Windows Hello (ainult teatud toodetel)
43
Sample