HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 52 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 70
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) paroolide määramine
Parool
Funktsioon
Administrator password (Halduriparool)
See parool tuleb sisestada iga kord, kui häälestusutiliiti
Setup Utility (BIOS) sisenete.
Kui unustate halduriparooli, ei pääse te enam
häälestusutiliidile Setup Utility (BIOS) juurde.
Power-on Password (Sisselülitusparool)
See parool tuleb sisestada igal arvuti käivitamisel või
taaskäivitamisel või talveunerežiimist väljumisel.
Kui unustate sisselülitusparooli, ei saa te arvutit käivitada
või taaskäivitada ega talveunerežiimist välja tuua.
Administraatori või sisselülitusparooli määramiseks, muutmiseks või kustutamiseks häälestusutiliidis Setup
Utility (BIOS) toimige järgmiselt.
ETTEVAATUST.
Häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) muudatusi tehes olge väga ettevaatlik. Vead võivad
takistada arvuti korralikku tööd.
MÄRKUS.
Häälestusutiliidi Setup Utility käivitamiseks peab teie arvuti olema sülearvuti režiimil ja peate
kasutama sülearvuti külge ühendatud klaviatuuri. Arvuti ekraanil kuvatav klaviatuur, mis kuvatakse
tahvelarvuti režiimis, ei saa juurdepääsu häälestusutiliidile Setup Utility.
1.
Avage häälestusutiliit (BIOS).
Klaviatuuriga arvutid või tahvelarvutid
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiirelt klahvi
esc
ja seejärel vajutage
klahvi
f10
.
Klaviatuurita tahvelarvutid
1.
Lülitage tahvelarvuti sisse või taaskäivitage see ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse suurendamise nuppu all.
– või –
Lülitage sisse või taaskäivitage tahvelarvuti ning seejärel vajutage kiirelt ja hoidke
helitugevuse vähendamise nuppu.
– või –
Lülitage sisse või taaskäivitage tahvelarvuti ja seejärel vajutage kiirelt Windowsi nuppu.
2.
Koputage nupule
f10
.
2.
Vajutage üksust
Security
(Turvalisus) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Muudatused rakendatakse pärast arvuti taaskäivitamist.
42
Peatükk 8
Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine
Sample