HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 50 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 70
ETTEVAATUST.
Vältige draivi sattumist magnetvälja mõjualasse. Magnetväljaga turvaseadmed on
näiteks lennujaamade turvakontrolliväravad ja metallidetektorid. Lennujaama konveierlindid ja muud
turvaseadmed, millega kontrollitakse käsipagasit, kasutavad magnetvälja asemel röntgenkiiri ja need ei
kahjusta draive.
Kui plaanite arvutit lennu ajal kasutada, kuulake lennueelset teadet, kus öeldakse, millal võite arvutit
kasutada. See, kas arvuti kasutamine on lennu ajal lubatud, sõltub
OHQQXƬUPDVW²
Kasutage arvuti või draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja märgistage see kirjaga „ÕRN“või
„FRAGILE“.
Traadita võrguseadmete kasutamine võib olla teatud keskkondades keelatud. Sellised keelud võivad
kehtida lennuki pardal, haiglates, lõhkeainete läheduses ja ohtlikes piirkondades. Kui te pole traadita
võrguseadmete kasutamise eeskirjades kindel, peaksite enne arvuti sisselülitamist luba küsima.
Rahvusvahelistel reisidel juhinduge järgmistest soovitustest.
Kontrollige igas sihtriigis/-piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju.
Kontrollige toitejuhtme- ja adapterinõudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada. Pinge,
sagedus ja pistiku kuju võivad riigiti/piirkonniti erineda.
HOIATUS!
Elektrilöögi, tulekahju ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge proovige
kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurikomplekti.
40
Peatükk 7
Arvuti hooldamine
Sample