HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 43 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 70
Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine
Toiteikoon
asub Windowsi tegumiribal. Toiteikooni abil pääsete kiiresti juurde toitesätetele ja saate
vaadata aku laetuse taset.
Aku laetuse taseme protsendi ja kasutatava energiarežiimi kuvamiseks osutage kursoriga funktsiooni
Toide
ikoonile
.
Toitesuvandite kasutamiseks paremklõpsake funktsiooni
Toide
ikooni
, seejärel valige
Energiarežiimi suvandid
.
Eri toiteikoonid näitavad, kas arvuti töötab aku- või välistoitel. Kui osutate hiirekursoriga ikoonile, kuvatakse
koos ikooniga ka teade, kui aku laetuse tase on madal või kriitiline.
Arvuti kasutamine akutoitel
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat akut, HP asendusakut
või ühilduvat HP esindusest ostetud akut.
Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Arvuti aku tühjeneb
tasapisi, kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud. Kui aku on jõudnud laetuse madalale või
kriitilisele tasemele, kuvab arvuti teate.
Aku kasutusaeg varieerub, sõltudes energiahalduse sätetest, töötavatest programmidest, ekraani
heledusest, ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.
MÄRKUS.
Arvuti välistoitest lahutamisel vähendatakse aku säästmiseks automaatselt ekraani heledust.
Teatud arvutitooted saavad aku säästmiseks vahetada
JUDDƬNDUHŗLLPL²
Funktsiooni HP Fast Charge kasutamine (ainult teatud toodetel)
HP Fast Charge võimaldab arvutiaku kiiret laadimist. Laadimisaeg võib varieeruda +/–10%. Olenevalt arvuti
mudelist ja kaasas olevast HP vahelduvvooluadapterist töötab HP Fast Charge ühel järgmisel viisil.
Kui aku laetustase jääb nulli ja 50% vahele, laetakse aku 50%-ni kuni 30 minutiga.
Kui aku laetustase jääb nulli ja 90% vahele, laetakse aku 90%-ni kuni 90 minutiga.
Funktsiooni HP Fast Charge kasutamiseks lülitage arvuti välja ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapter
arvuti ja välistoitega.
Aku laetuse taseme kuvamine
Aku laetuse taseme protsendi ja kasutatava energiarežiimi kuvamiseks osutage kursoriga funktsiooni
Toide
ikoonile
.
Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine
33
Sample