HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 41 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 70
6
Toitehaldus
Arvuti saab töötada nii aku- kui ka välistoitel. Kui arvuti töötab akutoitel ja selle laadimiseks pole väline
toiteallikas saadaval, on oluline aku laetust jälgida ja akut säästa.
Mõned selles peatükis nimetatud toitehaldusfunktsioonid ei pruugi teie arvutis saadaval olla.
Une- või talveunerežiimi kasutamine
ETTEVAATUST.
Kui arvuti on unerežiimis, eksisteerib mitu teadaolevat haavatavat kohta. Selleks et
takistada volitamata kasutajatel teie arvutis olevatele andmetele, isegi krüptitud andmetele,
juurdepääsemist, soovitab HP lülitada arvuti unerežiimi asemel talveunerežiimi, kui see ei ole mingil ajal teie
läheduses. See on eriti oluline, kui reisite koos arvutiga.
ETTEVAATUST.
Võimaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, teabekao või heli või video esituse
funktsiooni kao riski vähendamiseks ärge käivitage ketta või välise meediumikaardi lugemisel või sellele
kirjutamisel unerežiimi.
Windowsil on kaks energiasäästurežiimi: une- ja talveunerežiim.
Unerežiim – unerežiim käivitatakse automaatselt pärast passiivsusperioodi. Teie töö salvestatakse
mällu, mis võimaldab unerežiimist väljumisel kiiresti tööd jätkata. Unerežiimi saab ka käsitsi käivitada.
Lisateavet leiate jaotisest
Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine
lk
31
.
Talveunerežiim – talveunerežiim käivitub automaatselt, kui aku saab piisavalt tühjaks. Talveunerežiimis
salvestatakse teie töö kõvakettale uinakufaili ja arvuti lülitub välja. Talveunerežiimi saab ka käsitsi
käivitada. Lisateavet leiate jaotisest
Talveunerežiimi käivitamine ja sellest väljumine (ainult teatud
mudelitel)
lk
32
.
Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine
Unerežiimi sisenemiseks on järgmised võimalused.
Sulgege ekraan (ainult teatud mudelitel).
Valige nupp
Start
, valige ikoon
Toide
ja seejärel
Unerežiim
.
Vajutage unerežiimi kiirklahvi, näiteks
fn+f3
(ainult teatud mudelitel).
Unerežiimist väljumiseks on järgmised võimalused.
Vajutage korraks toitenuppu.
Kui arvuti on suletud, tõstke ekraan üles (ainult teatud mudelitel).
Vajutage klaviatuuri klahvi (ainult teatud mudelitel).
Puudutage puuteplaati (ainult teatud mudelitel).
Arvuti väljumisel unerežiimist kuvatakse teie töö uuesti ekraanil.
MÄRKUS.
Kui olete määranud, et unerežiimist väljumisel küsitaks parooli, peate enne töö jätkamist
sisestama Windowsi parooli.
Une- või talveunerežiimi kasutamine
31
Sample