HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 40 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 70
Ühe sõrmega libistamine (ainult puuteekraanidel)
Kasutage ühe sõrmega libistamise žesti loendite ja leheküljede panoraamimiseks ja kerimiseks või objekti
liigutamiseks.
Ekraanil kerimiseks libistage üht sõrme üle ekraani suunas, kuhu soovite liikuda.
Objekti teisaldamiseks vajutage ja hoidke sõrme sellel ning lohistage seejärel objekt soovitud kohta.
Valikulise klaviatuuri ja hiire kasutamine
Klaviatuuri või valikulist hiirt kasutades saate sisestada teksti, valida üksusi, kerida ning teha samu
toiminguid, mida puutežestidega. Klaviatuur võimaldab teatud toimingute teostamiseks ka toimingu- ja
kiirklahvide kasutamist.
Ekraaniklaviatuuri kasutamine (ainult teatud mudelitel)
1.
Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks koputage tegumiriba paremas servas asuvas olekualas
klaviatuuriikoonil.
2.
Alustage tippimist.
MÄRKUS.
Ekraaniklaviatuuri kohal võidakse kuvada soovitatud sõnad. Koputage sõnal selle
valimiseks.
MÄRKUS.
Toimingu- ja kiirklahve ei kuvata ja need ei toimi ekraaniklaviatuuril.
30
Peatükk 5
Ekraanil navigeerimine
Sample