HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 39 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 70
Nelja sõrmega koputus (ainult puuteplaadil)
Nelja sõrmega koputuse abil saate avada toimingukeskuse.
Toimingukeskuse avamiseks ning praeguste sätete ja teatiste kuvamiseks koputage puuteplaadil nelja
sõrmega.
Kolme sõrmega nipsamine (ainult puuteplaadil)
Kasutage kolme sõrmega nipsamist avatud akende kuvamiseks ning avatud akende ja töölaua vahel
lülitamiseks.
Nipsake kolme sõrmega endast eemale, et näha kõiki avatud aknaid.
Nipsake kolme sõrmega enda poole, et näha töölauda.
Nipsake kolme sõrmega vasakule või paremale, et lülitada avatud akende vahel.
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
29
Sample