HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 37 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 70
5
Ekraanil navigeerimine
Arvutiekraanil navigeerimiseks on mitu võimalust.
Kasutage puutežeste otse arvutiekraanil
Puuteplaadil puutežestide kasutamine
Klaviatuuri ja valikulise hiire (eraldi ostetav) kasutamine
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Osutushoova kasutamine
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
Puuteplaadi abil saab arvuti ekraanil lihtsate puutežestidega navigeerida ja kursorit juhtida. Puuteplaadi
vasak- ja parempoolset nuppu saab kasutada samamoodi nagu välise hiire vasak- ja parempoolset nuppu.
Puuteekraanil (ainult teatud mudelitel) navigeerimiseks kasutage ekraanil selles peatükis kirjeldatud
puutežeste.
Samuti saate žeste kohandada ja vaadata demost, kuidas need töötavad. Sisestage tegumiriba otsinguväljale
märksõna
juhtpaneel
, valige
Juhtpaneel
ja seejärel
Riistvara ja heli
. Valiku
Seadmed ja printerid
alt
valige
Hiir
.
MÄRKUS.
Kui pole teisiti märgitud, saab puutežeste kasutada puuteplaadil või puuteekraanil (ainult teatud
mudelitel).
Koputamine
Kasutage koputuse / topeltkoputuse žesti ekraanil soovitud üksuse avamiseks või valimiseks.
Osutage ekraanil olevale üksusele ja seejärel koputage valimiseks ühe sõrmega puuteplaadialal või
puuteekraanil. Üksuse avamiseks tehke topeltkoputus.
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
27
Sample