HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 36 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 70
Miracastiga ühilduvate traadita kuvaseadmete leidmine ja nendega ühendamine
(ainult teatud mudelitel)
Miracastiga ühilduva traadita kuvaseadme leidmiseks ja sellega ühenduse loomiseks avatud rakendustest
väljumata toimige järgmiselt.
Miracasti avamiseks toimige järgmiselt.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
projitseeri
ja seejärel klõpsake suvandil
Projitseeri
teisele ekraanile
. Klõpsake suvandil
Juhtmeta kuvariga ühenduse loomine
ning järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
26
Peatükk 4
Meelelahutusfunktsioonide nautimine
Sample