HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 35 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 70
2.
Ühendage kaabli teine ots kõrglahutusega teleri või monitoriga.
3.
Arvuti ekraanikujutise nelja kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f4
:
Ainult arvuti ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse korraga üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult teine ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Iga kord kui kiirklahvi
f4
vajutate, muutub kuvaolek.
MÄRKUS.
Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate suvandit „Laienda”,
suurendage välisseadme ekraani eraldusvõimet, toimides järgmiselt. Valige nupp
Start
, seejärel valige
ikoon
Sätted
ja suvand
Süsteem
. Valige jaotises
Ekraan
sobiv eraldusvõime ja seejärel suvand
Säilita muudatused
.
HDMI-heli häälestamine
HDMI on ainus videoliides, mis toetab kõrglahutusega videot ja heli. Pärast HDMI-teleri ühendamist arvutiga
saate HDMI-heli sisse lülitada järgmiste toimingutega.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas osas asuvas teavitusalas ikoonil
Kõlarid
ja seejärel valige
Taasesitusseadmed
.
2.
Valige vahekaardil
Taasesitus
digitaalväljundseadme nimi.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Helivoo taastamiseks arvutikõlarites toimige järgmiselt.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas otsas asuval teatealal ikooni
Kõlarid
ja seejärel klõpsake käsku
Taasesitusseadmed
.
2.
Klõpsake sakil
Taasesitus
üksust
Kõlarid
.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Video kasutamine
25
Sample