HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 34 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 70
Peakomplekti ühendamine
HOIATUS!
Kuulmiskahjustuste vältimiseks vähendage enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti
kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate
normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest
.
Dokumendile ligipääsemiseks
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ning seejärel valige
HP dokumentatsioon
.
Mikrofoniga kõrvaklappe nimetatakse peakomplektideks. Juhtmega peakomplekti saate ühendada arvuti
heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi (mikrofon) ühendpesaga.
Kui soovite ühendada arvutiga juhtmevaba peakomplekti, järgige tootja juhiseid.
Helisätete kasutamine
Kasutage helisätteid, et reguleerida süsteemi helitugevust, muuta süsteemi helisid või hallata heliseadmeid.
Helisätete vaatamiseks või muutmiseks toimige järgmiselt.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
juhtpaneel
, valige
Juhtpaneel
,
Riistvara ja heli
ning
seejärel
Heli
.
Teie arvuti võib sisaldada täiustatud helisüsteemi Bang & Olufsenilt, B&O Playlt või mõnelt teiselt pakkujalt.
Selle tulemusena võib teie arvuti sisaldada täiustatud helifunktsioone, mida saab juhtida teie helisüsteemile
vastava heli juhtpaneeliga.
Kasutage heli juhtpaneeli helisätete vaatamiseks ja juhtimiseks.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
juhtpaneel
, valige
Juhtpaneel
,
Riistvara ja heli
ning
seejärel teie süsteemile vastav heli juhtpaneel.
Video kasutamine
Teie arvuti on ka võimas videoseade, millega saate lemmikveebisaitidelt voogesitust kasutades videoid
vaadata ning videoid ja
ƬOPH
alla laadida, et neid siis arvuti abil võrguühenduseta nautida.
Vaatamisnaudingu täiustamiseks ühendage ühte arvuti videoportidest väline monitor, projektor või teler.
NB!
Veenduge, et ühendate välisseadme arvuti õigesse porti ja kasutate õiget kaablit. Järgige seadme
tootja juhiseid.
Teavet videofunktsioonide kasutamise kohta leiate HP Support Assistantist.
Videoseadmete ühendamine HDMI-kaabli abil (ainult teatud toodetel)
MÄRKUS.
HDMI-seadme ühendamiseks arvutiga on teil tarvis HDMI-kaablit (müüakse eraldi).
Arvuti ekraanikujutise nägemiseks kõrglahutusega teleris või monitoril ühendage kõrglahutusega seade
vastavalt järgmistele juhistele.
1.
Sisestage HDMI-kaabli üks ots arvuti HDMI-porti.
24
Peatükk 4
Meelelahutusfunktsioonide nautimine
Sample