HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 32 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 70
Ühendamine mobiilseadmega (ainult teatud mudelitel)
HP Orbit pakub võimaluse failide, piltide, videote ja muude andmete lihtsaks liigutamiseks mobiilseadme ja
arvuti vahel.
MÄRKUS.
Enne rakenduse HP Orbit seadistamist ja kasutamist veenduge, et arvuti ja mobiiliseade on
ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
Rakenduse HP Orbit seadistamine
1.
Laadige HP Orbit rakenduste poest alla ja installige see oma mobiilseadmesse.
2.
Avage rakendus
HP Orbit
oma mobiilsideseadmes.
3.
Klõpsake arvutis nuppu
Start
ja seejärel valige
HP Orbit
.
– või –
Avage
HP Orbit
tegumiriba ikooni abil.
4.
Sidumiskoodi sisestamiseks ja installimise jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Pärast seadmete sidumist salvestab HP Orbit ühenduse ning võimaldab samasse Wi-Fi võrku ühendatud
seadmete vahel faile edastada.
Failide edastamiseks mobiilseadmest arvutisse tehke järgmist.
1.
Avage rakendus
HP Orbit
oma mobiilsideseadmes.
2.
Valige faili tüüp.
3.
Valige fail ja siis
Send
(Saada).
Kui edastus on lõppenud, ilmub fail arvutis rakenduse HP Orbit loendis.
Failide edastamiseks arvutist mobiilseadmesse tehke järgmist.
1.
Avage rakendus
HP Orbit
oma arvutis.
2.
Lohistage fail arvutis rakenduse HP Orbit loendisse ja seejärel järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Kui edastus on lõppenud, ilmub fail mobiilseadmes rakenduse HP Orbit loendis.
Lisateavet rakenduse HP Orbit kasutamise kohta leiate rakenduse HP Orbit spikrist.
MÄRKUS.
Spikker pole kõigis keeltes saadaval.
1.
Avage rakendus
HP Orbit
.
2.
Valige ikoon
Settings
(Seaded)
ning seejärel valige
Help
(Spikker).
Lisateavet toetatud platvormide ja keelte kohta leiate veebiaadressilt
support
.
22
Peatükk 3
Ühenduse loomine võrguga
Sample