HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 31 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 70
Bluetooth-seadmete ühendamine
Enne kui saate Bluetooth-seadet kasutada, peate looma Bluetoothi ühenduse.
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
bluetooth
ja seejärel valige
Bluetoothi ja teiste
seadmete sätted
.
2.
Lülitage Bluetooth sisse, kui see pole juba sisse lülitatud.
3.
Valige seade loendist ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid suuniseid.
MÄRKUS.
Kui vajalik on seadme kinnitamine, kuvatakse sidumise kood. Järgige lisatava seadme ekraanil
kuvatavaid juhiseid, et veenduda, et seadme kood sobib sidumiskoodiga. Lisateabe saamiseks tutvuge
seadmega kaasas olevate dokumentidega.
MÄRKUS.
Kui teie seadet loendis ei kuvata, veenduge, et seadmel on Bluetooth sisse lülitatud. Mõnel
seadmel võib olla lisanõudeid; tutvuge seadmega kaasas olevate dokumentidega.
Traadiga võrguga (LAN) ühendumine (ainult teatud toodetel)
Kui soovite ühendada arvuti otse kodus oleva marsruuteriga (traadita ühenduse asemel) või kontori võrguga,
kasutage kohtvõrguühendust (LAN).
LAN-ühenduse loomiseks on vajalik RJ-45 (võrgu)kaabel või võrguühenduspesa või valikuline dokkimisseade
või laiendusport, kui arvutil ei ole RJ-45-porti.
Võrgukaabli ühendamiseks toimige järgmiselt.
1.
Ühendage võrgukaabel arvuti võrgupistikupessa
(1)
.
2.
Ühendage kaabli teine ots seina võrgupistikupessa
(2)
või marsruuteriga.
MÄRKUS.
Kui võrgukaablil on TV- ja raadiosignaalidest tingitud häirete eest kaitsvad
mürasummutusahelad
(3)
, ühendage kaabel arvutiga nii, et mürasummutiga ots jääb arvuti poole.
Traadiga võrguga (LAN) ühendumine (ainult teatud toodetel)
21
Sample