HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 28 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 70
3
Ühenduse loomine võrguga
Saate arvutit kõikjale kaasa võtta. Ka kodus olles võite maailma avastada ja saada teavet miljonitelt
veebisaitidelt, kasutades oma arvutit ja traadiga või traadita võrguühendust. See peatükk aitab teil
maailmaga ühenduse luua.
Ühenduse loomine traadita võrguga
Teie arvuti võib olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest.
WLAN-seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse Wi-Fi-võrguks, traadita
LAN-iks või WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu lennujaamad, restoranid, kohvikud,
hotellid ja ülikoolid. WLAN-võrgus suhtleb arvuti traadita ühenduse seade traadita ühenduse
marsruuteri või pääsupunktiga.
HP Mobile Broadbandi moodul – võimaldab traadita ühendust traadita laivõrgu (WWAN) abil palju
suuremal alal. Mobiilsidevõrkude operaatorid püstitavad põhijaamu (sarnased mobiilimastidega), mis
katavad võrguga ulatuslikke alasid, tagades niiviisi levi üle tervete maakondade, piirkondade ja isegi
riikide.
Bluetooth®-seade – muude Bluetooth-seadmete (nt arvutite, telefonide, printerite, peakomplektide,
kõlarite ja kaamerate) ühendamiseks saate luua personaalvõrgu (PAN). PAN-võrgus suhtleb iga seade
teiste seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema suhteliselt lähestikku, tavaliselt üksteisest kuni
10 meetri kaugusel.
Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine
Traadita ühenduse seadmeid saab juhtida ühe või mitmega järgmistest vahenditest.
Lennukirežiimi klahv (nimetatakse ka WIFI nupuks või klahviks) (edaspidi selles peatükis lennukirežiimi
klahv)
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
Lennukirežiimi klahv
Arvutil võib olla lennukirežiimi klahv, vähemalt üks traadita ühenduse seade ja üks või kaks traadita ühenduse
märgutuld. Kõik raadiovõrgu seadmed on tehases aktiveeritud.
Traadita ühenduse märgutuli näitab arvuti traadita ühenduse seadmete üldist toiteolekut, mitte ainult
üksikute seadmete olekut.
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse abil saab häälestada ühenduse või võrgu, luua võrguga ühenduse ning
diagnoosida ja lahendada võrguprobleeme.
Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamiseks toimige järgmiselt.
1.
Tippige tegumiriba otsingulahtrisse
j
ja valige seejärel
Juhtpaneel
.
2.
Valige suvand
Võrk ja Internet
ning seejärel
Võrgu- ja ühiskasutuskeskus
.
18
Peatükk 3
Ühenduse loomine võrguga
Sample