HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 26 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 70
Märgised
Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel
süsteemi tõrkeotsingul või reisides arvutiga välismaal.
NB!
Kontrollige jaoks selles jaotises kirjeldatud märgiseid järgmistest asukohtadest: arvuti põhjal,
akusahtlis, hooldusluugi all või ekraani tagaküljel.
Hooldussilt -annab olulist infot arvuti tuvastamiseks. Klienditoega ühenduse võtmisel küsitakse teilt
ilmselt seerianumbrit või võimalik, et ka tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke need numbrit enne
klienditoega ühenduse võtmist.
Hooldusmärgis sarnaneb ühe allpool toodud näidisega. Vaadake joonist, mis teie arvuti
hooldusmärgisega kõige enam sarnaneb.
Komponent
(1)
Seerianumber
(2)
Tootenumber
(3)
Garantiiperiood
(4)
Mudelinumber (ainult teatud mudelitel)
Komponent
(1)
HP toote nimi (ainult teatud mudelitel)
(2)
Mudeli nimi (ainult teatud mudelitel)
(3)
Tootenumber
16
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample