HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 24 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 70
Ikoon
Kirjeldus
Suurendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
Vahetab ekraanikujutise kuvamiskohta süsteemiga ühendatud kuvamisseadmete vahel. Näiteks, kui arvutiga
on ühendatud monitor, lülitab selle klahvi korduv vajutamine ekraanikujutise arvutiekraanilt monitori või
samaaegselt nii arvutiekraani kui ka monitori.
Lülitab klaviatuuri taustavalgustuse välja või sisse.
MÄRKUS.
Aku säästmiseks lülitage see funktsioon välja.
Esitab heli-CD eelmist lugu või DVD- või Blu-ray-plaadi (BD) eelmist jaotist.
Alustab heli-CD, DVD või BD taasesitust, peatab esituse või jätkab seda.
Esitab heli-CD järgmist pala või DVD või BD järgmist peatükki.
Seiskab CD, DVD või BD esituse.
Kõlari helitugevuse astmeline vähendamine klahvi all hoides.
Kõlari helitugevuse astmeline suurendamine klahvi all hoides.
Vaigistab või taastab kõlariheli.
Lülitab traadita ühenduse funktsiooni sisse või välja.
MÄRKUS.
Traadita ühenduse kasutamiseks peab olema häälestatud traadita võrk.
Lülitab lennurežiimi ja traadita ühenduse funktsiooni sisse või välja.
MÄRKUS.
Lennurežiimi klahvi nimetatakse ka traadita ühenduse nupuks.
MÄRKUS.
Traadita ühenduse kasutamiseks peab olema häälestatud traadita võrk.
14
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample