HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 23 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 70
Eriklahvid
Komponent
Kirjeldus
(1)
Klahv
esc
Kui vajutate seda koos klahviga
fn
, kuvab süsteemiteabe.
(2)
Klahv
fn
Täidab kindlaid funktsioone, kui vajutada koos teise klahviga.
(3)
Windowsi klahv
Avaneb menüü
Start
.
MÄRKUS.
Kui vajutate Windowsi klahvi uuesti, suletakse
menüü
Start
.
(4)
Toiminguklahvid
Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone.
MÄRKUS.
Toiminguklahv
f5
lülitab teatud toodetel klaviatuuri
taustvalgustuse funktsiooni sisse või välja.
(5)
num lock
klahv
Aktiveerib vaheldumisi integreeritud numbriklahvistiku
navigeerimis- ja numbrifunktsiooni.
(6)
Integreeritud numbriklahvistik
Täheklahvidest paremal pool asuv eraldi klahvistik. Kui vajutate
klahvi
num lock
, saab klahvistikku kasutada välise
numbriklahvistikuna.
MÄRKUS.
Kui klahvistikufunktsioon oli arvuti väljalülitamise
ajal aktiivne, rakendatakse see uuesti arvuti sisselülitamisel.
Toiminguklahvid
Toiminguklahv sooritab klahvi ikoonil märgitud funktsiooni. Selleks et selgitada välja, millised klahvid teie
tootel on, vt
Eriklahvid
lk
13
.
Toiminguklahvi kasutamiseks vajutage pikalt vastavat klahvi.
Ikoon
Kirjeldus
Avab veebilehe „Kuidas Windows 10-s abi leida”.
Vähendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
Klaviatuuriala
13
Sample