HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
Märgutuled
Komponent
Kirjeldus
(1)
Suurtäheluku märgutuli
Põleb: suurtähelukk on sisse lülitatud ning aktiveeritud on
suurtähed.
(2)
Helivaigistuse märgutuli
Põleb: arvuti heli on välja lülitatud.
Ei põle: arvuti heli on sisse lülitatud.
Klaviatuuriala
11
Sample