HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 20 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 70
Klaviatuuriala
Puuteplaat
Komponent
Kirjeldus
(1)
Puuteplaadiala
Loeb sõrmežeste kursori liigutamiseks või üksuste
aktiveerimiseks ekraanil.
MÄRKUS.
Lisateavet leiate jaotisest
Puuteplaadi- ja
puuteekraanižestide kasutamine
lk
27
.
(2)
Puuteplaadi vasakpoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp.
(3)
Puuteplaadi parempoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp.
10
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample