HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 18 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 70
Ekraan
MÄRKUS.
Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb.
Komponent
Kirjeldus
(1)
WLAN-i antennid*
Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega
(WLAN-id) suhtlemiseks.
(2)
Sisemised mikrofonid
Salvestavad heli.
(3)
Kaamera märgutuli
Põleb: kaamera on kasutusel.
(4)
Kaamera
Võimaldab teil videovestelda, videot salvestada ja pilte jäädvustada.
Kaamera kasutamise kohta vaadake
Kaamera kasutamine
lk
23
Mõned kaamerad võimaldavad Windowsi sisse logida, kasutades
parooli asemel näotuvastust. Lisateavet leiate jaotisest
Windows
Hello (ainult teatud toodetel)
lk
43
.
MÄRKUS.
Kaamera funktsioonid sõltuvad kaamera riistvarast ja
tarkvarast, mis on tootesse installitud.
*Antenne pole väljastpoolt näha ja antenni asukoht võib erineda. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide
vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid.
Normatiivmärkusi traadita ühenduse kohta vaadake
normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste
teie riiki/piirkonda käsitlevast
jaotisest.
Juhendile ligipääsemine:
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ning seejärel valige
HP dokumentatsioon
.
8
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample