HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 17 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 70
Komponent
Kirjeldus
HOIATUS!
Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige
enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist
helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate
normatiiv-,
ohutus- ja keskkonnamärkustest
.
Juhendile ligipääsemine:
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ning seejärel
valige
HP dokumentatsioon
.
MÄRKUS.
Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade,
on arvuti kõlarid keelatud.
(6)
Helitugevuse nupp
Reguleerib arvuti kõlarite helitugevust.
(7)
Draivi märgutuli
Vilkuv valge: kõvaketas on kasutusel.
Kollane: HP 3D DriveGuard on kõvaketta ajutiselt seisanud.
MÄRKUS.
Teavet HP 3D DriveGuardi kohta leiate jaotisest
HP
3D DriveGuardi kasutamine (ainult teatud toodetel)
lk
37
.
Vasak külg
7
Sample