HP Pavilion 11-u000 x360 user manual download (Page 15 of 70)

Languages: Estonian
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 70
Parempoolne külg
Komponent
Kirjeldus
(1)
Mälukaardilugeja
Loeb valikulisi mälukaarte, mis võimaldavad teil talletada,
hallata ja jagada teavet või pääseda sellele juurde.
Kaardi sisestamine
1.
Hoidke kaarti nii, et silt jääb üles ja kontaktala arvuti
poole.
2.
Sisestage kaart mälukaardilugejasse ja lükake, kuni see
on kindlalt paigas.
Kaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt.
Vajutage kaarti sissepoole ja seejärel eemaldage see
mälukaardilugejast.
(2)
USB C-tüüpi port
Võimaldab ühendada USB-seadmeid (mobiiltelefoni, kaamera,
tegevuse jälgija või nutikella) ja pakub andmeedastust.
MÄRKUS.
Vajalikud võivad olla adapterid ja/või juhtmed
(eraldi ostetavad).
(3)
(pingestatud) USB 3.x laadimisport
Võimaldab ühendada USB-seadet, pakub andmeedastust ja
laeb seadmeid (mobiiltelefoni, kaamerat, aktiivsusmonitori
või nutikella) ka siis, kui arvuti on väljas.
(4)
HDMI-port
Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega
teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või
kiire HDMI-seadme.
(5)
Vahelduvvooluadapter ja aku märgutuli
Valge: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja aku on
täis laetud.
Vilkuv valge: vahelduvvooluadapter on lahti ühendatud
ja aku on peaaegu tühi.
Kollane: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut
laetakse.
Ei põle: akut ei laeta.
(6)
Toitejuhtme ühenduspesa
Võimaldab ühendada vahelduvvooluadapteri.
Parempoolne külg
5
Sample