HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 66 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 74
Voor tablets zonder toetsenbord:
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f11
.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f11
.
2.
Selecteer
Probleemoplossing
in het menu opstartopties.
3.
Selecteer
HP Recovery Manager
en volg de instructies op het scherm.
HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen
U kunt HP Herstelmedia gebruiken om het originele systeem te herstellen. Deze methode kan gebruikt
worden als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of als de vaste schijf niet goed werkt.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Plaats de HP Herstelmedia en start de computer opnieuw op.
OPMERKING:
Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de
opstartvolgorde van de computer. Zie
De opstartvolgorde van de computer wijzigen
op pagina
56
.
3.
Volg de instructies op het scherm.
De opstartvolgorde van de computer wijzigen
Als de computer niet opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer.
Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS, waar de computer naar opstartinformatie zoekt. U kunt de
selectie wijzigen naar een optischeschijfeenheid of een
86%±ƮDVKVWDWLRQµ
Voor het wijzigen van de opstartvolgorde:
BELANGRIJK:
Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert.
1.
Plaats de HP Herstelmedia.
2.
Open het
opstart
menu van het systeem.
Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:
Zet de computer of tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk op
f9
om de
opstartopties weer te geven.
Voor tablets zonder toetsenbord:
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f9
.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f9
.
3.
Selecteer de optische schijf of de
86%±ƮDVKGULYH
vanaf waar u wilt opstarten.
4.
Volg de instructies op het scherm.
56
Hoofdstuk 11
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample