HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 62 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 74
11
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende processen. Voor de meeste producten zijn dit
standaardprocedures.
Herstelmedia en back-ups maken
Het systeem herstellen
Raadpleeg de app HP Support Assistant voor meer informatie.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
BELANGRIJK:
Als u herstelprocedures uitvoert op een tablet, moet de accu van de tablet ten minste 70%
zijn opgeladen voordat u het herstelproces start.
BELANGRIJK:
Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord de tablet aan op de keyboard-base
voordat u begint met het uitvoeren van een herstelproces.
Herstelmedia en back-ups maken
De volgende methoden voor het maken van herstelmedia en back-ups zijn alleen op bepaalde producten
beschikbaar. Kies de beschikbare methode, afhankelijk van uw computermodel.
Gebruik HP Recovery Manager om HP Herstelmedia te maken nadat u de computer hebt
JHFRQƬJXUHHUGµ
Met deze stap wordt een back-up gemaakt van de HP Herstelpartitie op de computer. De back-up kan
gebruikt worden om het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw te installeren wanneer de vaste
schijf beschadigd of vervangen is. Zie
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
op pagina
52
voor informatie over het maken van herstelmedia. Zie
Hulpprogramma's van Windows
gebruiken
op pagina
54
voor informatie over de herstelopties die beschikbaar zijn met de
herstelmedia.
Gebruik de hulpprogramma's van Windows voor het maken van systeemherstelpunten en back-ups van
persoonlijke gegevens.
Zie
Herstellen met HP Recovery Manager
op pagina
54
voor meer informatie.
OPMERKING:
Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.
Bij bepaalde producten gebruikt u de downloadtool van HP Cloudherstel om een opstartbaar USB-
station voor uw HP herstelmedia te maken. Ga naar
us-en/document/
c05115630?openCLC=true
, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
Controleer indien mogelijk of de herstelpartitie en de Windows-partitie aanwezig zijn. Klik met de
rechtermuisknop op het menu
Start
, selecteer
Verkenner
en selecteer vervolgens
Deze computer
.
Als uw computer geen terugzetpartitie en Windows-partitie bevat, neemt u contact op met de
ondersteuning van HP om terugzetmedia aan te vragen. U kunt ook contactgegevens vinden op de
52
Hoofdstuk 11
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample