HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 60 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 74
10
Het gebruik van HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics is een
8QLƬHG
Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische
tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten
het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
Als HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Deze id-code kan vervolgens aan ondersteuning worden
gegeven om te kunnen bepalen hoe het probleem verholpen moet worden.
OPMERKING:
Als u diagnostiek wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is.
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te starten:
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op
esc
.
2.
Druk op
f2
.
Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
a.
Aangesloten USB-station
OPMERKING:
Zie
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
op pagina
50
om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-
station te downloaden.
b.
Vaste schijf
c.
BIOS
3.
Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op
esc
.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat
downloaden
OPMERKING:
Instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen
beschikbaar in het Engels en u moet een Windows-computer gebruiken voor het downloaden en maken van
de HP UEFI-ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-bestanden worden aangeboden.
Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics naar een USB-apparaat.
50
Hoofdstuk 10
Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample