HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 55 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 74
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
Op producten die zijn voorzien van een vingerafdruklezer of een infraroodcamera kunt u zich met Windows
Hello aanmelden door met uw vinger te vegen of naar de camera te kijken.
Ga als volgt te werk voor het
FRQƬJXUHUHQ
van Windows Hello:
1.
Selecteer de knop
Start
,
Instellingen
,
Accounts
en vervolgens
Aanmeldopties
.
2.
Volg onder
Windows Hello
de instructies op het scherm voor het toevoegen van zowel een wachtwoord
als een numerieke pincode en registreer vervolgens uw vingerafdruk of gezichts-id.
OPMERKING:
De pincode is niet beperkt in lengte, maar mag alleen uit cijfers bestaan. Alfabetische of
speciale tekens zijn niet toegestaan.
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
45
Sample