HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 54 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 74
Wachtwoord
Functie
OPMERKING:
Met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot de
inhoud van Setup Utility (BIOS).
Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te
krijgen tot Setup Utility (BIOS).
Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
Setup Utility (BIOS) niet openen.
Opstartwachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven wanneer u de
computer inschakelt of opnieuw opstart of wanneer u de
sluimerstand beëindigt.
Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
niet meer inschakelen of opnieuw opstarten en kunt u de
slaapstand niet meer beëindigen.
Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup Utility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
of te verwijderen:
VOORZICHTIG:
Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility (BIOS). Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
OPMERKING:
Als u Setup Utility wilt opstarten, zet u de computer in de notebookstand en gebruikt u het
toetsenbord dat is aangesloten op de notebook. Als u het schermtoetsenbord in de tabletmodus gebruikt,
hebt u geen toegang tot Setup Utility.
1.
Start als volgt Setup Utility (BIOS):
Computers of tablets met een toetsenbord:
Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk daarna op
F10
.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Volume omhoog en houd
deze knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Volume omlaag en houd
deze knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
ingedrukt.
2.
Tik op
F10
.
2.
Druk op
Beveiliging
en volg de instructies op het scherm.
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
44
Hoofdstuk 8
Computer en gegevens beveiligen
Sample