HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 44 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 74
Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en time-
outs laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
2.
Selecteer in het linkerdeelvenster
Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen
(aanduiding kan
verschillen per product).
3.
Afhankelijk van uw product kunt u de hibernationstand inschakelen voor accuvoeding of een externe
voedingsbron op een van de volgende manieren:
Aan/uit-knop
: onder
Instellingen voor aan/uit-knop, slaapstandknop en deksel
(aanduiding kan
verschillen per product), selecteert u
Actie als ik op de aan/uit-knop druk
en vervolgens
Sluimerstand
.
Slaapstandknop
(alleen bepaalde producten): onder
Instellingen voor aan/uit-knop,
slaapstandknop en deksel
(aanduiding kan verschillen per product), selecteert u
Actie als ik op de
slaapstandknop druk:
en vervolgens
Sluimerstand
.
Deksel
(alleen bepaalde producten): onder
Instellingen voor aan/uit-knop, slaapstandknop en
deksel
(aanduiding kan verschillen per product), selecteert u
Actie als ik het deksel sluit
en
vervolgens
Sluimerstand
.
Aan/uit-menu
: selecteer
Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn
en onder
Instellingen voor afsluiten
schakelt u het selectievakje
Sluimerstand
in.
Het aan/uit-menu kan worden geopend door de knop
Start
te selecteren.
4.
Selecteer
Wijzigingen opslaan
.
Om de hibernationstand te activeren, gebruikt u de methode die u in stap 3 hebt gebruikt.
Om de sluimerstand te beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.
OPMERKING:
Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Computer afsluiten (uitschakelen)
VOORZICHTIG:
Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.
Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
worden vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
Schakel de computer uit als deze lange tijd niet wordt gebruikt en koppel deze los van de externe
voedingsbron.
De aanbevolen procedure is de opdracht Afsluiten in Windows.
OPMERKING:
Als de computer in de slaap- of sluimerstand staat, moet u eerst de slaap- of sluimerstand
beëindigen door kort op de aan-uitknop te drukken.
1.
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2.
Selecteer de knop
Start
, het pictogram
Energie
en daarna
Afsluiten
.
34
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample