HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 26 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 74
Onderdeel
Beschrijving
VOORZICHTIG:
Vervang de module voor draadloze
communicatie alleen door een module die is goedgekeurd
door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de
regelgeving met betrekking tot apparatuur voor draadloze
communicatie in uw land. Zo voorkomt u dat het systeem
niet meer reageert en er een waarschuwing wordt
weergegeven. Als er na het vervangen van de module een
waarschuwing wordt weergegeven, verwijdert u de module
om de functionaliteit van de computer te herstellen. Neem
vervolgens contact op met de klantenondersteuning.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en
selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de
taakbalk.
(3)
Luidsprekers
Deze produceren geluid.
Labels
De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
BELANGRIJK:
Controleer de volgende locaties voor de in dit gedeelte beschreven labels: de onderkant van
de computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het scherm.
Servicelabel: bevat belangrijke informatie voor het
LGHQWLƬFHUHQ
van uw computer. Wanneer u contact
opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven.
Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.
Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest
overeenkomt met het servicelabel van uw computer.
Onderdeel
(1)
Serienummer
(2)
Productnummer
(3)
Garantieperiode
(4)
Modelnummer (alleen bepaalde producten)
16
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample