HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 23 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 74
Speciale toetsen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Druk op deze toets in combinatie met een andere toets om
bepaalde systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-toets
Opent het
Startmenu
.
OPMERKING:
Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
wordt het
Startmenu
afgesloten.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
OPMERKING:
Bij bepaalde producten wordt met de actietoets
f5
de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of
ingeschakeld.
(5)
Toets voor vliegtuigmodus (ook wel knop voor
draadloze communicatie genoemd)
Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor
draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING:
Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld
voordat er een draadloze verbinding kan worden gemaakt.
(6)
OMEN-toets
Hiermee opent u het OMEN Command Center, waarmee u het
volgende kunt doen:
Het verbruik van de processor, de
JUDƬVFKH
kaart en het
geheugen bekijken
De netwerksnelheid beheren
De achterklep en de achtergrondverlichting van het
toetsenbord aanpassen
Overklokken inschakelen om de prestaties van de
computer een boost te geven
(7)
Num Lock
-toets
Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
Toetsenbordzone
13
Sample