HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 22 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 74
Knop
Onderdeel
Beschrijving
Aan-uitknop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-
uitknop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan-
uitknop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.
Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort
op de aan-uitknop om de hibernationstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in
het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
geen resultaat hebben, houdt u de aan-uitknop minstens vijf
seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg de opties in energiebeheer voor meer informatie over
uw energie-instellingen:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample