HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 19 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 74
Toetsenbordzone
Touchpad
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
OPMERKING:
Zie
Bewegingen voor het touchpad en het
aanraakscherm gebruiken
op pagina
29
voor meer informatie.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Rechterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
Toetsenbordzone
9
Sample