HP OMEN X by HP 17-ap000 user manual download (Page 18 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 74
Beeldscherm
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Interne microfoons
Hiermee neemt u geluid op.
(2)
Cameralampje
Aan: De camera is in gebruik.
(3)
Camera
Hiermee kunt u videochatten, video opnemen en stilstaande foto's
nemen. Zie
De camera gebruiken
op pagina
23
voor het gebruik van
de camera. Met sommige camera's kunt u zich bij Windows
aanmelden met gezichtsherkenning in plaats van een wachtwoord.
Zie
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
op pagina
45
voor meer informatie.
OPMERKING:
De functies van de camera zijn afhankelijk van de
hardware van de camera en de software die op uw product is
geïnstalleerd.
(4)
WLAN-antennes*
Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen om te communiceren met draadloze WLAN's (Wireless
Local Area Networks).
* De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer en de locatie van de antenne verschilt. Voor een optimale
signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de antennes vrij.
Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in
Informatie over
voorschriften, veiligheid en milieu
.
U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
Selecteer de knop
Start
,
HP Help en ondersteuning
en vervolgens
HP documentatie
.
8
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample