HP mt21 user manual download (Page 66 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 66
traadita ühenduse antennid,
tuvastamine
8
traadita ühenduse juhtelemendid
nupp
16
operatsioonisüsteem
16
traadita ühenduse klahv
16
traadita ühenduse märgutuli
10, 16
traadita ühenduse nupp
16, 17
traadita ühenduse seadme
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLV
15
tulemüüritarkvara
40
turvakaabli pesa, tuvastamine
6
töökeskkond
51
U
Unerežiim
käivitamine
32
Unerežiim
käivitamine
32
väljumine
32
USB 2.0 laadimisport, tuvastamine
6
USB 3.x ülikiire port, tuvastamine
5
USB-pärandfunktsioon
45
V
varundus ja taaste
44
ventilatsiooniavad, tuvastamine
6,
14
VGA-port, ühendamine
27
video
26
viirusetõrjetarkvara
40
võrgu pistikupesa, tuvastamine
5
välise monitori port
27
välise monitori port, kasutamine
5
välistoide, kasutamine
35
välistoite kasutamine
35
väljalülitamine
32
W
Windowsi klahv, tuvastamine
12
Windowsi rakenduseklahv,
tuvastamine
12
WLAN-i antennid, tuvastamine
7, 8
WLAN-i märgis
15
WLAN-seade
15
WWAN-i antennid, tuvastamine
8
WWAN-seade
16, 18
Ü
ühenduse loomine WLAN-iga
18
ühenduspesa, toide
6
ühe sõrmega libistamise žest (ainult
puuteekraanidel)
23
56
Tähestikuline register
Sample
This manual is suitable for devices